Bericht voor de professionele eindklanten

 

Nieuw: uitstel premiebetaling van uw niet-levensverzekeringen mogelijk tot 30 juni 2021

Als uw zaak of vzw door de coronacrisis in ernstige financiële problemen is geraakt, dan kunt u voor al uw professionele niet-levensverzekeringen uitstel van premiebetaling vragen. Dit betalingsuitstel wordt toegekend voor een periode van maximum negen maanden, en dit tot 30 juni 2021.

  Kunt u uitstel krijgen voor de betaling van uw verzekeringspremies en wat zijn de voorwaarden?

Als uw zaak of vzw door de coronacrisis in ernstige financiële problemen is geraakt, dan kunt u voor al uw professionele niet-levensverzekeringen uitstel van premiebetaling vragen. Dit betalingsuitstel wordt toegekend voor een periode van maximum negen maanden, en dit tot 30 juni 2021. Reeds betaalde premies worden niet teruggestort.

Voor dit uitstel rekent P&V geen dossierkosten of administratieve kosten aan. Al uw verzekeringen blijven in deze periode gewoon doorlopen en u ontvangt ook alle nodige verzekeringsattesten en -bewijzen.

Aan dit betalingsuitstel zijn echter vier belangrijke voorwaarden verbonden waaraan u allemaal moet voldoen:

  • Uw zaak of organisatie is permanent gevestigd in België.
  • U kunt bewijzen dat de financiële problemen van uw zaak of organisatie zijn toe te schrijven aan de coronacrisis (afname van omzet of activiteit, activering van een tijdelijk werkloosheidsregime en/of verplichte sluiting om veiligheidsredenen).
  • Uw zaak of organisatie had op 1 september 2020 geen achterstand met de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen
  • Uw zaak of organisatie is in regel met al haar verzekeringspremies gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Dit betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend. Als u uw premiebetaling tijdelijk wenst op te schorten en u denkt dat uw zaak aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, vragen wij  u een e-mail met uw aanvraag te sturen naar auto.corona@actel.be. Een van onze medewerkers zal uw aanvraag behandelen. Hij bevestigt u of uw aanvraag al dan niet is goedgekeurd en helpt u met de nodige formaliteiten. Voor eventuele vragen rond dit proces kan u contact opnemen met het Contact Center.

Opgelet: na 30 juni 2021 zijn alle uitgestelde premies tezamen verschuldigd en hervatten ook de normale premiebetalingen. We raden u dan ook aan om de gevolgen van een eventueel uitstel van premiebetaling goed te overwegen.